ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 01.11.2019 ќе биде нормално.

Вкупната произведена количина на вода е 232/с, од кои 100л/с од Студенчица, 107л/с од бунари и 25л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– Круме Беќар
– К. Јосифоски-Питу
– Борка Јорданоски
– Реон Индустриска зона (Металец)

Share on facebook
Сподели на Facebook