ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 30.10.2019 ќе биде нормално.

Вкупната произведена количина на вода е 265/с, од кои 100л/с од Студенчица, 140л/с од бунари и 25л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– Ладо Лапецот
– Трајко Тарцан
– Београдска
– Борис Кидриќ
– Реон Стадион „Г.Делчев“
– А.Македонски реон Мак Петрол (Бензинска)

Share on facebook
Сподели на Facebook