ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 01.10.2019 ќе биде нормално.

Вкупната произведена количина на вода е 287л/с, од кои 170л/с од Студенчица, 92л/с од бунари и 25л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– Мирче Ацев
– Цане Кузманоски
– Христо Узунов
– Круме Волнароски
– Реон  Бунари (Кишојца-Орушица)

Share on facebook
Сподели на Facebook