ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 23.09.2019 ќе биде нормално.

Вкупната произведена количина на вода е 244л/с, од кои 134л/с од Студенчица, 86л/с од бунари и 24л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– Егејска
– Цане Илиоски
– Крагуевачка
– Ѓуро Салај
– Круме Волнароски
– Реон ПСОВ

Share on facebook
Сподели на Facebook