ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 19.09.2019 ќе биде нормално.

Вкупната произведена количина на вода е 270л/с, од кои 159л/с од Студенчица, 87л/с од бунари и 24л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– Блаже Иваноски
– Пере Темелкоски
– Кузман Јосифоски|
– Вера Циривири

Share on facebook
Сподели на Facebook