ЈКП „Водовод и канализација” – Прилеп започна со реконструкција на водоводната линија на улица „Братство Единство“

ЈКП „Водовод и канализација” – Прилеп започна со реконструкција на водоводната линија на улица „Братство Единство“. Со оваа реконструкција ќе се реши долгогодишниот проблем на граѓаните со водоснабдувањето. Постоечките поцинковани цевки кои поминуваат низ дворните места на граѓаните ќе бидат заменети со нови. Новата водоводна линија ќе се протега во должина од 240 метри и ќе бидат поставени полиетиленски цевки со дијаметар DN63. Оваа реконструкција исто така ќе ги опфати сите ќуќни приклучоци.

Share on facebook
Сподели на Facebook