ЈКП “Водовод и канализација”- Прилеп ја доведува при крај реконструкцијата на водоводната линија на ул.“Мара Јосифоска”

ЈКП “Водовод и канализација” – Прилеп интензивно работи на реконструкција на старите водоводни мрежи на повеќе локации, со цел да се обезбеди чиста и технички исправна вода за пиење, а со тоа подобар живот на граѓаните во град Прилеп.
ЈКП “Водовод и канализација” – Прилеп на улица “Мара Јосифоска”  реконструираше околу 200 метри водоводна линија на која се поставени полиетиленски цевки дн90, а со тоа се заменети старите азбесни цевки дн50. На новата мрежа се поврзани сите куќни приклучоци. По завршувањето на реконструкцијата на водоводната мрежа планирана е и реконструкција на канализационата мрежа на истата улица. 

Share on facebook
Сподели на Facebook