ЈКП “Водовод и канализација”- Прилеп ја доведува при крај реконструкцијата на водоводните линии на три улици.

ЈКП “Водовод и канализација” – Прилеп интензивно работи на реконструкција на старите водоводни мрежи на повеќе локации, со цел да се обезбеди чиста и технички исправна вода за пиење а со тоа подобар живот на граѓаните во град Прилеп. Обезбедувањето на чиста и технички исправна вода за граѓаните е должност на секоја одговорна локална власт и на Јавното комунално претпријатие Водовод и канализација – Прилеп.

Реконструкцијата на водоводната мрежа е при крај на улиците Благоја Крстески, Добре Иваноски и Прохор Пчински.

На улица Благоја Крстески старата водоводна мрежа беше со големина од 1 цол, во должина од 173 метри а истата е заменета со нова линија Ф63 полиетиленска и на истата на граѓаните им се дадени 24 приклучоци.
На улица Добре Иваноски постоечката линија е замената со нова полиетиленска цевка со дијаметар Ф63 и се дадени 17 куќни приклучоци.
На улица Прохор Пчински старата линија со дијаметар Ф50 ацц и должина од 160 м заменета е со нова линија и тоа Ф90 полиетиленска и се дадени 16 куќни приклучоци.
Со овие три реконструкции се опфатени околку 250 метри водоводна мрежа и на околу 50 домаќинства се ослободија од старите дотраени азбестни цевки и на стотина жители им е подобрен кавалитетот на пивката вода.

Share on facebook
Сподели на Facebook