Доделување на договор за јавна набавка

Набавка на систем за откривање на губитоци на вода и опрема за детектирање на дефекти, ГИС софтвер за водоснабдување и канализација, вклучувајќи CCTV за видео инспекција на канализациона мрежа.

Доделување на договор за јавна набавка

Набавка на систем за откривање на губитоци на вода и опрема за детектирање на дефекти, ГИС софтвер за водоснабдување и канализација, вклучувајќи CCTV за видео инспекција на канализациона мрежа.

Share on facebook
Сподели на Facebook