Известувања

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 29.04.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 245л/с, од кои 215л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 30л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 28.04.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 245л/с, од кои 215л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 30л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 27.04.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 245л/с, од кои 215л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 30л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 26.04.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 245л/с, од кои 215л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 30л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 23.04.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 245л/с, од кои 215л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 30л/с сопствени