Известувања

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 30.07.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 290л/с, од кои 270л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 29.07.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 300л/с, од кои 270л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 30л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 27.07.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 300л/с, од кои 270л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 30л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 26.07.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 335л/с, од кои 305л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 30л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 23.07.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 320л/с, од кои 290л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 30л/с сопствени