Известувања

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 02.11.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 305л/с, од кои 155л/с од Студенчица, 120л/с од бунари и 30л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 30.10.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 210л/с, од кои 140л/с од Студенчица, 40л/с од бунари и 30л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 29.10.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 202л/с, од кои 140л/с од Студенчица, 32л/с од бунари и 30л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 28.10.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 198л/с, од кои 138л/с од Студенчица, 30л/с од бунари и 30л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 27.10.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 237/с, од кои 175л/с од Студенчица, 32л/с од бунари и 30л/с сопствени