Известувања

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 19.02.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 300л/с, од кои 275л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 25л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 18.02.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 300л/с, од кои 275л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 25л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 17.02.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 303л/с, од кои 278л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 25л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 16.02.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 305л/с, од кои 280л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 25л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 12.02.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 255л/с, од кои 230л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 25л/с сопствени