Известувања

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 19.02.2020 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 270/с, од кои 220л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 50л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 18.02.2020 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 260/с, од кои 220л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 17.02.2020 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 250/с, од кои 210л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 14.02.2020 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 251/с, од кои 215л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 36л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 13.02.2020 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 254/с, од кои 218л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 36л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради