Известувања

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 18.09.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 293л/с, од кои 210л/с од Студенчица, 43л/с од бунари и 40л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 17.09.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 314л/с, од кои 210л/с од Студенчица, 64л/с од бунари и 40л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 16.09.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 325л/с, од кои 210л/с од Студенчица, 75л/с од бунари и 40л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 15.09.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 313л/с, од кои 200л/с од Студенчица, 73л/с од бунари и 40л/с сопствени

Известување до граѓани на Општина Прилеп

Почитувани граѓани, ЈКП„ Водовод и канализација“ Ви се заблагодарува за Вашето разбирање, подадената соработка и подршка кога водоснабдувањето се врши под специфични услови во овие летни горештини и кога имаме намален