Известувања

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 19.11.2019 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 269/с, од кои 115л/с од Студенчица, 128л/с од бунари и 26л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 18.11.2019 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 243/с, од кои 114л/с од Студенчица, 103л/с од бунари и 26л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

Известување до граѓани на Општина Прилеп

Почитувани граѓани, ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп Ве известува дека од почетокот на месец декември 2019 година, при уплата на сметките за водни услуги во АД за Поштенски сообраќај „Македонска

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 15.11.2019 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 176/с, од кои 150л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 26л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 14.11.2019 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 232/с, од кои 206л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 26л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради