Плати сметка

СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА Е ВО ИЗРАБОТКА