Актуелно

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 08.04.2020 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 210/с, од кои 175л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 07.04.2020 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 210/с, од кои 175л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 27.03.2020 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 221/с, од кои 175л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 46л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

Известување до корисниците на услуги од ЈКП”Водовод и канализација”- Прилеп

Се известуваат корисниците на услуги од ЈКП”Водовод и канализација”- Прилеп, дека поради прогласената пандемија на вирусот COVID – 19, наплатниот центар на ЈКП”Водовод и канализација”- Прилеп ќе работи според следното

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 26.03.2020 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 228/с, од кои 182л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 46л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради