Актуелно

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 02.10.2023 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 291л/с, од кои 243л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 48л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 29.09.2023 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 319л/с, од кои 271л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 48л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 28.09.2023 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 290л/с, од кои 240л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 50л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 27.09.2023 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 317л/с, од кои 272л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 45л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 26.09.2023 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 320л/с, од кои 270л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 50л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради