Актуелно

Соопштение на ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп

Почитувани граѓани и представници на медиумите, Заради обвинувањата не поедини медиуми кон локалната власт и  ЈКП”Водовод и канализација”-Прилеп почувствувавме обврска да ве информираме за настан кој вообичаено не би предизвикал

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 19.02.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 300л/с, од кои 275л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 25л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 18.02.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 300л/с, од кои 275л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 25л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 17.02.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 303л/с, од кои 278л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 25л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 16.02.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 305л/с, од кои 280л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 25л/с сопствени