Актуелно

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 13.06.2024 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 351л/с, од кои 324л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 27л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 12.06.2024 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 309л/с, од кои 283л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 26л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето

Јавното комунално претпријатие „Водовод и канализација“ Прилеп им  соопштува на жителите од населените места Галичани и Кадино село:

Поради технички проблеми на пумпата од бунарот од н.м.Галичани истиот не ќе може да се користи – се до санирање на истата. Екипите на ЈКП Водовод и канализација Прилеп се

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 31.05.2024 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 292л/с, од кои 260л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 32л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 30.05.2024 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 297л/с, од кои 258л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 39л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето