Актуелно

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 06.07.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење. Вкупната произведена количина на вода е 331л/с, од кои 296л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с

Реконструкција на водоводна линија на улица „Георге Георгиу – Деж”

Градоначалникот на општина Прилеп, Илија Јованоски и директорот на ЈКП „Водовод и канализација“, Емил Јанески, извршија увид во градежните работи за промена на водоводната мрежа на улицата „Георге Георгиу –

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 03.07.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење. Вкупната произведена количина на вода е 327л/с, од кои 292л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 02.07.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење. Вкупната произведена количина на вода е 315л/с, од кои 280л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 01.07.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење. Вкупната произведена количина на вода е 273л/с, од кои 238л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с