Актуелно

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 15.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 253л/с, од кои 233л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 14.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 267л/с, од кои 247л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 13.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 285л/с, од кои 265л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 07.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 274л/с, од кои 254л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 06.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 264л/с, од кои 244л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени