Актуелно

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 23.05.2022 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 297л/с, од кои 237л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 60л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 20.05.2022 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 300л/с, од кои 240л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 60л/с сопствени

Работни Активности

ЈКП “Водовод и канализација” Прилеп започна со работни активности асфалтирање на места каде се вршени реконструкции на водоводна и канализациона линија.Денес таква активност е извршена на дел од улицата Пане

Работни Активности

ЈКП “Водовод и канализација” Прилеп во изминатиот период работеше на оспособување и враќање во функција на фонтаните во центарот на град Прилеп, а воедно и негово разубавување.Екипите на ЈКП “Водовод

Честитка по повод Велигден