Актуелно

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 29.09.2022 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 265л/с, од кои 225/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с од

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 28.09.2022 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 233л/с, од кои 193/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с од

Известување

Почитувани, Ве известуваме дека на ул. „Борка Талески“ и дел од старата чаршија (реон Музичко училиште) ќе има прекин во водоснабдувањето поради извршување на градежни активности од страна на екипите

Известување

Почитувани, Ве известуваме дека на ул. „Васко Карангелески“, на потег од „Собирна шахта“ до ул. „Кеј 4-ти Јули“ ќе има прекин во водоснабдувањето поради санирање на дефект од страна на

Работни Активности

Тимовите на ЈКП “Водовод и канализација” Прилеп го завршија поврзувањето на главниот цевковод со спортско- рекреативниот центар кај Вештачкото Езеро Прилеп.Денес посетителите на овој спортско рекреативен центар ќе можат да