Актуелно

Одлука за избор на кандидати

Одлука за избор на кандидати

ЈАВЕН ОГЛАС

Јавен оглас Пријава за Јавен оглас

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 02.11.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 305л/с, од кои 155л/с од Студенчица, 120л/с од бунари и 30л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 30.10.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 210л/с, од кои 140л/с од Студенчица, 40л/с од бунари и 30л/с сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 29.10.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 202л/с, од кои 140л/с од Студенчица, 32л/с од бунари и 30л/с сопствени