Актуелно

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 28.02.2024 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 287л/с, од кои 242л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 45л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 27.02.2024 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 290л/с, од кои 243л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 47л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 26.02.2024 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 279л/с, од кои 230л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 49л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 21.02.2024 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 282л/с, од кои 237л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 45л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 16.02.2024 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 274л/с, од кои 245л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 29л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето