Актуелно

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 06.06.2023 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 230л/с, од кои 200/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 30л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 05.06.2023 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 252л/с, од кои 204/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 48л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 01.06.2023 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 250л/с, од кои 208/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 42л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 31.05.2023 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 239л/с, од кои 201/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 38л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 30.05.2023 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 239л/с, од кои 203/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 36л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради