Актуелно

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 06.02.2023 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 269л/с, од кои 229/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 03.02.2023 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 265л/с, од кои 225/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 02.02.2023 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 270л/с, од кои 230/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 31.01.2023 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 259л/с, од кои 216/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 43л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 30.01.2023 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 259л/с, од кои 216/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 43л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради